Registracija teisinga! Sėkmės! SAUGOK PIRKIMO KVITA IKI AKTYVACIJOS PABAIGOS.
Pirkite Monster ir laimėkite kelialapi̧ dviems i̧ važiavima̧ su Mercedes-AMG Petronas komandos nariu arba i iš 20 oficaliu̧ komandos marškinėliu̧ bei kepuričiu̧. a Monster Energy can

Laimėtojai:

1. Marškinėliai Inesa Barcenkova 6187**** 64/694
2. Kepuraitė Donatas Šeštokas 8630**** 133/1134
3. Marškinėliai Marius Zeimys 8613**** 209/1232
4. Kepuraitė Erika Trumpuliene 8677**** 283/748
5. Marškinėliai Darius Leonovas 8653**** 57/951
6. Marškinėliai Stanislovas Kairys 8638**** 417/1207
7. Kepuraitė Daumante Lapinskiene 8638**** 7/1103
8. Kepuraitė Valentina Baranovska 8672**** 256/819
9. Marškinėliai Erika Trumpuliene 8687**** 159/566611
10. Marškinėliai Tomas Mikšiūnas 8666**** 164/1018
11. Kepuraitė Margarita Barcenkova 6454**** 158219
12. Kepuraitė Indra Zevertiene 6770**** 135/774
5. 21.06.2019
Akcijos taisyklės

Nevartoti su alkoholiniais gėrimais

Žaidimo laikotarpis: 20.05-30.06.19. Šis žaidimas vykdomas tik UAB "MAXIMA" tinkle Lietuvoje. Žaidimo taisyklės: www.monsterenergylottery.com. Saugo pirkimo kvita̧ iki žaidimo pabaigos. Visi 18 metu̧ saulakȩ Lietovos piliečiadi ir turintys pastovios gyvenasmosios vietos leidima̧ su galiojančiomis asmens tapatybė kortelėmis arba pasais gali dalyvauti žaidime.

Registruokis

Įveskite čekio numerį arba pridėkite patikrinimo vaizdą

LOTERIJOS TAISYKLĖS (PDF)

1. Energinių gėrimų MONSTER platintojas

Coca-Cola HBC Lietuva

 

 

2. Loterijos organizatorius

SIA "BSMS"

Reg. Nr. LV40003471367

Jurid. adresas: Dēļu 4-8, Ryga, LV-1004

Fakt. adresas: Dēļu 4-8, Ryga, LV-1004

3. Teritorija, kurioje vyksta loterija: visose Maxima prekybos vietose visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. Laikas, kurį vyksta loterija: nuo 2019 m. gegužės 20 d. iki 2019 m. birželio 30 d.

5. Loterijoje galima laimėti šiuos prizus:

Pavadinimas

Prizų skaičius

1 prizo vertė, EUR (su PVM)

Bendroji vertė, EUR (su PVM)

  • Kelionė dviems asmenims į HOT LAP 2019 renginį Didžiojoje Britanijoje

1 vnt.

3000.00 EUR

3000.00 EUR

  • Marškinėliai su Mercedes Petronas simbolika

10 vnt.

45.00 EUR

450.00 EUR

  • Kepuraitė su Mercedes Petronas simbolika

10 vnt.

27.00 EUR

270.00 EUR

Bendroji prizų vertė

 

 

3720.00 EUR

 

6. Pirkite bet kurį Monster energinį gėrimą Maxima prekybos vietose visoje Lietuvos teritorijoje. Užregistruokite čekį internetu, tinklalapyje, www.monsterenergylottery.com nemokamai, dalyvaukite burtų traukime ir laimėkite prizus iš 5 punkte nurodyto prizų fondo! Loterijoje gali dalyvauti asmenys, sulaukę 18 metų.

7. Akcijos produktus galima pirkti nuo 2019 m. gegužės 20 d. iki 2019 m. birželio 30 d. Norint dalyvauti loterijoje reikia užsiregistruoti nuo 2019 m. gegužės 20 d. iki 2019 m. birželio 30 d. 24.00 val.

7.1. Akcijoje dalyvauja šie energiniai gėrimai Monster:

Product Description Pack Size Can EAN

Monster Energy EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060335636225

Monster Rossi EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060335636270

Monster Energy EE/LV/LT – 12/553ml

12/553ml

5060335636263

Monster Energy Ultra EE/LV/LT 12/553ml

12/553ml

5060517884062

Monster Zero Ultra EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060337 502085

Monster Red Ultra EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060337 502511

MONSTER ENERGY LH44 EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060337508780

Monster Energy Punch Mixxd EE/LV/LT – 12/500ML

12/500ml

5060517887148

MONSTER JUICED MANGO LOCO EE/LV/LT – 12/500ML

12/500ml

5060639121489

MONSTER ULTRA VIOLET EE/LV/LT – 12/500ML

12/500ml

5060639122097

7.2. Nusipirkus loterijos produktą reikia registruotis dalyvauti loterijoje: registruojantis internetu www.monsterenergylottery.com, nurodant vardą, pavardę, telefono numerį ir įkeliant čekio nuotrauką arba nurodant numerį.

7.3. Taisyklingai užsiregistravęs internetu, tinklalapyje www.monsterenergylottery.com, dalyvis iš karto gauna pranešimą: „Ačiū, užsiregistravote sėkmingai, prašom išsaugoti pirkimo čekį! Linkime laimėti prizą!“, kuris yra registracijos patvirtinimas.

7.4. Vienas dalyvis gali dalyvauti loterijoje kelis kartus, pirkdamas kitus loterijos produktus ir registruodamasis 7 punkte nurodyta tvarka.

7.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti loterijoje kelis kartus, pirkdamas kitus loterijos produktus ir registruodamasis 7 punkte nurodyta tvarka.

7.6. Registruodamasis dalyvauti loterijoje dalyvis sutinka, kad loterijos organizatorius arba užsakovas tvarkytų jo asmens duomenis šios produktų loterijos rengimo tikslais, taip pat kad asmens vardas, pavardė, čekio numeris ir telefono numerio pirmieji keturi skaičiai būtų nurodyti tinklalapyje www.monsterenergylottery.com paskelbiant laimėtojus. Registracijos vykdytojas prisiima visą atsakomybę už tai, kad būtų pateikta teisinga ir tiksli informacija, taip pat už klaidas, jeigu jų atsirastų įvedant informaciją.

8. Dalyvių pareiga:
Norėdami dalyvauti loterijoje dalyviai privalo užsiregistruoti 7 punkte nurodytu būdu.

9. Laimėtojų nustatymas:
9.1 2019 metų gegužės 24 d., 12.00 val., bus lošiami 1 marškinėliai ir 1 kepuraitė su Mercedes Petronas simbolika.
9.2. 2019 metų gegužės 31 d., 12.00 val., bus lošiami 1 marškinėliai ir 1 kepuraitė su Mercedes Petronas simbolika.
9.3. 2019 metų birželio 7 d., 12.00 val., bus lošiami 2 marškinėliai ir 2 kepuraitės su Mercedes Petronas simbolika.
9.4. 2019 metų birželio 14 d., 12.00 val., bus lošiami 2 marškinėliai ir 2 kepuraitės su Mercedes Petronas simbolika.
9.5. 2019 metų birželio 21 d., 12.00 val., bus lošiami 2 marškinėliai ir 2 kepuraitės su Mercedes Petronas simbolika.
9.6. 2019 metų liepos 1 d., 12.00 val., bus lošiami 2 marškinėliai ir 2 kepuraitės su Mercedes Petronas simbolika ir kelionė dviems asmenims į HOT LAP 2019 renginį Didžiojoje Britanijoje.

10. Laimėtojų informavimas
10.1. Laimėtojams bus pranešta asmeniškai, paskambinus arba nusiuntus SMS telefono numeriu, nurodytu registruojantis dalyvauti loterijoje, per 3 darbo dienas nuo laimėtojų nustatymo dienos. 10.2. Visas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas tinklalapyje www.monsterenergylottery.com 2019 m. liepos 2 d.

11. Prizų įteikimas
11.1. Prizus įteiks UAB „Galley group“ arba jie bus siunčiami laimėtojams iš anksto suderintais adresais. Laimėtojas galės atsiimti savo prizą pateikęs asmens tapatybę paliudijantį dokumentą bei loterijos produktų pirkimo čekį ir pasirašęs SIA „Coca-Cola HBC Lietuva“ iš anksto parengtą priėmimo–perdavimo aktą. Pasirašęs šį aktą laimėtojas daugiau negalės kreiptis į loterijos užsakovą ar organizatorių dėl prizo.
11.2. Prizą laimėtojas privalo atsiimti iki 2019 m. liepos 15 d.
11.3. Prizai, kurie nebus atsiimti iki 2019 m. liepos 15 d., lieka loterijos užsakovo SIA „Coca-Cola HBC Lietuva“ nuosavybė.
11.4. Laimėti prizai nebus keičiami į lygiavertę pinigų sumą.
11.5. Visus mokesčius, jeigu jie numatyti, susijusius su laimėto prizo gavimu, sumoka laimėtojas.

12. Loterijoje negali dalyvauti SIA „Coca-Cola HBC Lietuva“, taip pat UAB „Galley group“ darbuotojai ir jų šeimų nariai. Jeigu ši taisyklė bus pažeista ir traukiant burtus laimėtoju taps asmuo, neturintis teisės dalyvauti nustatant laimėtoją, Loterijos organizatorius privalės pašalinti šį asmenį iš laimėtojų sąrašo.

13. Išsamias loterijos taisykles galima rasti tinklalapyje: www.monsterenergylottery.com.

14. Bendrąją informaciją apie bus galima gauti iš UAB „Galley group", Gerosios Vilties g. 22A–2, Vilnius, arba paskambinus telefonu +370 5 2312827 darbo dienomis nuo 10.30 iki 17.00 val.

15. Loterijos organizatoriai įspėja, kad reklamos medžiagoje pateikiama informacija apie Loteriją yra tiktai informacinio pobūdžio.