Paldies, reģistrācija veiksmīga!
Pērc jebkuru Monster dzērienu un laimē vienu no pieciem Monster BMX divriteņiem! a Monster Energy can

Laimētāji

1. Rimants Pujāts 2616**** 9925
2. Aiga Kurpniece 2837**** 9923
3. Raitis Cipulis 2633**** 9924
4. Māris Zariņš 2658**** 1199/3845
5. Lauris Liepins 2654**** 1200/9996
6. Rūdolfs Pumpurs 2926**** 1200/9995
7. Ilgonis Smalkais 2656**** 1152/8429
8. Sanita Gredzena 2654**** 1185/8812
9. Kristaps Kažemāks 2638**** 1208/3798
10. Andris Fjodorovs 2713**** 1173/4147
11. Lauris Brikainis 2844**** 3566
12. Lasma Rage 2954**** 90-0244422
13. Kristaps Kažemāks 2638**** 1251/1299
14. Antra Smalkā 2964**** 1152/8430
15. Krista Atmata 2829**** 1619/2710
16. Evija Korsiete 2939**** 1128/2859
17. Aiva Andersone 2662**** 1199/3846
18. Mariss Gredzens 2200**** 1208/598
19. Andris Fjodorovs 2713**** 1193/9863
20. Ainars Rudzītis 2654**** 9428012041453622
Noteikumi

Loterijas reģistrācijas numurs 5615. Loterijas norises laiks 01.04.2019 - 30.04.2019

Akcija notiek tikai Viada visā Latvijas teritorijā. Pilnus loterijas noteikumus skaties www.monsterenergylottery.com. Neaizmirsti saglabāt čeku līdz akcijas beigām! Atļauts piedalīties personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.

Pārmērīga lietošana var negatīvi ietekmēt jūsu veselību.

Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti.

Loterijas Noteikumi (PDF)

1. Monster enerģijas dzērienu produktu izplatītājs

Coca-Cola HBC Latvia, SIA

Reģ. Nr.: LV 440003108882

Jur. adrese: Rīga, Ulbrokas iela 40, LV-1021

Fakt. adrese: Rīga, Ulbrokas iela 40, LV-1021

 

 

2. Loterijas organizētājs

SIA "BSMS"

Reģ. Nr. LV40003471367

Jur. adrese: Dēļu 4-8, Rīga, LV-1004

Fakt. adrese: Dēļu 4-8, Rīga, LV-1004

3. Loterijas norises teritorija: Loterija notiek visās DUS VIADA, visā Latvijas Republikas teritorijā.

4. Loterijas norises laiks: no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 3.maijam.

5. Loterijā var laimēt šādas balvas:

Nosaukums

Balvu skaits

1 balvas vērtība EUR (ar PVN)

Kopējā vērtība EUR (ar PVN)

  • 2 divu dienu biļetes uz pasaules čempionātu motokrosā (Ķegums, Latvija, 15.-16.06.2019)

20 gab.

70.00 EUR

1400.00 EUR

Kopā balvu vērtība

 

 

1400.00 EUR

 

6. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 500 dalībnieku, kas izmantojot 7. punktā norādīto kārtību reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēts viens balvas ieguvējs.

7. Pērc jebkuru Monster enerģijas dzēriena produktu DUS VIADA visā Latvijas teritorijā un laimē 5. punktā norādītās balvas. Akcija norisinās tikai DUS VIADA visā Latvijā. Pilnus loterijas noteikumus skaties www.monsterenergylottery.com, info tel. 26478686. Neaizmirsti saglabāt čeku līdz akcijas beigām! Atļauts piedalīties personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.

Akcijas produktus var nopirkt no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 30.aprīlim. Loterijai var reģistrēties laikā no 2019. gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 30.aprīlim plkst. 24:00.

7.1. Akcijā piedalās šādi Monster enerģijas dzēriena produkti:

Product Description Pack Size Can EAN

Monster Energy EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060335636225

Monster Rossi EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060335636270

Monster Energy EE/LV/LT – 12/553ml

12/553ml

5060335636263

Monster Energy Ultra EE/LV/LT 12/553ml

12/553ml

5060517884062

Monster Zero Ultra EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060337 502085

Monster Red Ultra EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060337 502511

MONSTER ENERGY LH44 EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060337508780

Monster Energy Punch Mixxd EE/LV/LT – 12/500ML

12/500ml

5060517887148

MONSTER JUICED MANGO LOCO EE/LV/LT – 12/500ML

12/500ml

5060639121489

MONSTER ULTRA VIOLET EE/LV/LT – 12/500ML

12/500ml

5060639122097

7.2. Pēc loterijas produkta pirkuma izdarīšanas, dalībnieks var reģistrēties loterijai sekojoši: reģistrējoties internetā www.monsterenergylottery.com, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un ievietojot čeka attēlu.

7.3. Pareizi reģistrējoties internetā www.monsterenergylottery.com, dalībnieks uzreiz saņem apstiprinājumu par dalību „Paldies, reģistrācija noritējusi veiksmīgi, lūdzu, saglabājiet pirkuma čeku! Vēlam veiksmi izlozē!”, kas kalpo kā reģistrācijas apstiprinājums.

7.4. Viens dalībnieks var piedalīties loterijā vairākkārt izdarot atkārtotus loterijas produktu pirkumus un reģistrējoties 7. punktā norādītajā kārtībā.

7.5. Izlozē piedalīsies visas pareizi nosūtītās īsziņas un reģistrācijas internetā no personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.

7.6. Reģistrējoties loterijai, dalībnieks piekrīt, ka loterijas organizētājs vai pasūtītājs veic personas datu apstrādi šīs produktu loterijas rīkošanas vajadzībām, kā arī personas vārda, uzvārda un čeka numura norādīšanu mājas lapā www.monsterenergylottery.com, publicējot laimētājus. Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.

8. Dalībnieku ieguldījums:
Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas 7. punktā minētā veidā.

9. Pieteikšanās termiņš:
Dalībnieks var pieteikties loterijai 7. punktā norādītajā veidā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 30.aprīlim plkst. 24:00.

10. Laimētāju noteikšana
10.1. 2019. gada 5., 12., 18., 26.aprīlī un 2.maijā plkst. 12:00 tiks izlozēti 4 laimētaji, kur katrs laimēs 2 divu dienu biļetes uz pasaules čempionātu motokrosā (Ķegums, Latvija, 15.-16.06.2019). 10.2. Izloze notiks automātiski. SIA „BSMS” ofisā, Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004.

11. Laimētāju paziņošana
11.1. Laimētāji tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot SMS uz Loterijā norādīto mobilā tālruņa numuru 3 darba dienu laikā pēc izlozes.
11.2. Pilnais laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.monsterenergylottery.com 2019.gada 3.maijā.

12. Balvu izsniegšana
12.1. Balvas –SIA „BSMS” izsniegs laimētājam Dēļu ielā 4-8, Rīgā, LV 1004. Laimētājs savu balvu varēs saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un loterijas produktu pirkuma čeku un parakstot SIA „Coca-Cola HBC Latvia” iepriekš sagatavotu pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc šī akta parakstīšanas laimētājs nevar vērsties pret loterijas pasūtītāju vai organizētāju par balvas tehnisko stāvokli.
12.2. Balvas laimētājam jāizņem līdz 2019. gada 24.maijam.
12.3. Balvas, kuras netiek izņemtas līdz 2019. gada 24.maijam, paliek loterijas pasūtītāja SIA „Coca-Cola HBC Latvia” īpašumā.
12.4. Laimesti netiks mainīti pret līdzvērtīgu naudas summu.
12.5. Visus nodokļus maksājumus, ja tādi ir paredzēti, saistītus ar laimesta gūšanu sedz laimesta saņēmējs.

13. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „Coca-Cola HBC Latvia”, SIA „Circle K Latvia”, kā arī SIA „BSMS” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, Loterijas Organizētāja pienākums ir izslēgt šo personu no uzvarētāju saraksta.

14. Visas pretenzijas izskatīs Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā, adrese pretenziju iesniegšanai: SIA „BSMS”, Dēļu ielā 4-8, Rīgā, LV 1004. Pretenzijas tiks pieņemtas, izskatītas un atbilde tiks iesniegta 10 darba dienu laikā, no pretenzijas saņemšanas brīža. Pretenzijas tiks pieņemtas līdz 2019. gada 31. maijam.

15. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami:
15.1. SIA „BSMS”, Dēļu ielā 4-8, Rīgā, LV 1004
15.2. Loterijas mājas lapā: www.monsterenergylottery.com
15.3. Vispārīga informācija par loteriju būs pieejama SIA „BSMS”, Dēļu ielā 4-8, Rīgā, LV 1004 vai būs pieejama pa tālruni 26478686 darba dienās no pl. 10:30 līdz 16:00.

16. Loterijas rīkotāji brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.