Paldies, reģistrācija veiksmīga!
Pērc jebkuru Monster dzērienu un laimē vienu no pieciem Monster BMX divriteņiem! a Monster Energy can

Laimētāji

1. Sergejs Oļeiņikovs 2016**** 5/16590
2. Aleksejs Silajevs 2965**** 136/4260
3. Aiva Andersone 2662**** 866/141117
4. Vadims Peņkovs 2215**** 131/65340
Trešā izloze notiks 25.06.19
Ceturtā izloze notiks 02.07.19
Reģistrējies Noteikumi

Akcijas norises laiks 04.06. - 01.07.2019.
Loterijas reģistrācijas numurs 5735

Akcija norisinās tikai RIMI veikalos visā Latvijas teritorijā. Lai reģistrētos un uzzinātu sīkāku informāciju par balvām un akcijas noteikumiem, ienāc: www.monsterenergylottery.com Atļauts piedalīties personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.

Pārmērīga lietošana var negatīvi ietekmēt jūsu veselību.

Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti.

Reģistrācija

Ievadi čeka nr. vai pievieno čeka bildi

Loterijas Noteikumi (PDF)

1. Monster enerģijas dzērienu produktu izplatītājs

Coca-Cola HBC Latvia, SIA

Reģ. Nr.: LV 440003108882

Jur. adrese: Rīga, Ulbrokas iela 40, LV-1021

Fakt. adrese: Rīga, Ulbrokas iela 40, LV-1021

 

 

2. Loterijas organizētājs

SIA "BSMS"

Reģ. Nr. LV40003471367

Jur. adrese: Dēļu 4, Rīga, LV-1004

Fakt. adrese: Dēļu 4, Rīga, LV-1004

3. Loterijas norises teritorija: Loterija notiek visās Rimi Latvia tirdzniecības vietās, visā Latvijas Republikas teritorijā.

4. Loterijas norises laiks: no 2019.gada 4.jūnija līdz 2019.gada 3.jūlijam.

5. Loterijā var laimēt šādas balvas:

Nosaukums

Balvu skaits

1 balvas vērtība EUR (ar PVN)

Kopējā vērtība EUR (ar PVN)

  • Velosipēds BMX ar Monster simboliku

10 gab.

165.00 EUR

1650.00 EUR

Kopā balvu vērtība

 

 

1650.00 EUR

 

6. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 500 dalībnieku, kas izmantojot 7. punktā norādīto kārtību reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēts viens balvas ieguvējs.

7. Pērc jebkuru Monster enerģijas dzēriena produktu Rimi Latvia tirdzniecības vietās visā Latvijas teritorijā un laimē vienu no desmit velosipēdiem BMX ar Monster simboliku. Kopā tiks izlozēti 10 velosipēdi. Akcija norisinās tikai Rimi Latvia tirdzniecības vietās visā Latvijā. Pilnus loterijas noteikumus skaties www.monsterenergylottery.com. Neaizmirsti saglabāt čeku līdz akcijas beigām! Vairāk informācijas par loterijas noteikumiem: www.monsterenergylottery.com, info tel. 26478686. Loterijā atļauts piedalīties personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.

Akcijas produktus var nopirkt no 2019.gada 4.jūnija līdz 2019.gada 1.jūlijam. Loterijai var reģistrēties laikā no 2019.gada 4.jūnija līdz 2019.gada 1.jūlijam plkst. 24:00.

7.1. Akcijā piedalās šādi Monster enerģijas dzēriena produkti:

Monster Energy EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060335636225

Monster Rossi EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060335636270

Monster Energy EE/LV/LT – 12/553ml

12/553ml

5060335636263

Monster Energy Ultra EE/LV/LT 12/553ml

12/553ml

5060517884062

Monster Zero Ultra EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060337 502085

Monster Red Ultra EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060337 502511

MONSTER ENERGY LH44 EE/LV/LT – 12/500ml

12/500ml

5060337508780

Monster Energy Punch Mixxd EE/LV/LT – 12/500ML

12/500ml

5060517887148

MONSTER JUICED MANGO LOCO EE/LV/LT – 12/500ML

12/500ml

5060639121489

MONSTER ULTRA VIOLET EE/LV/LT – 12/500ML

12/500ml

5060639122097

7.2. Pēc loterijas produkta pirkuma izdarīšanas, dalībnieks var reģistrēties loterijai sekojoši: reģistrējoties internetā www.monsterenergylottery.com, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, vecumu, čeka numuru, pilsētu.

7.3. Pareizi reģistrējoties internetā www.monsterenergylottery.com, dalībnieks uzreiz saņem apstiprinājumu par dalību „Paldies, reģistrācija noritējusi veiksmīgi, lūdzu, saglabājiet pirkuma čeku! Vēlam veiksmi izlozē!”, kas kalpo kā reģistrācijas apstiprinājums.

7.4. Viens dalībnieks var piedalīties loterijā vairākkārt izdarot atkārtotus loterijas produktu pirkumus un reģistrējoties 7. punktā norādītajā kārtībā.

7.5. Izlozē piedalīsies visas pareizi nosūtītās īsziņas un reģistrācijas internetā no personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.

7.6. Reģistrējoties loterijai, dalībnieks piekrīt, ka loterijas organizētājs vai pasūtītājs veic personas datu apstrādi šīs produktu loterijas rīkošanas vajadzībām, kā arī personas vārda, uzvārda, čeka numura un telefona numura pirmo četru ciparu norādīšanu mājas lapā www.monsterenergylottery.com, publicējot laimētājus. Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju. Līdz katrai laimētāju noteikšanai dalībniekam ir tiesības no loterijas organizētāja pieprasīt savu ievadīto datu dzēšanu. Tādā gadījumā reģistrētie dati tiek dzēsti un reģistrācija vairs netiek ņemta vērā.

8. Dalībnieku ieguldījums:
Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas 7. punktā minētā veidā.

9. Pieteikšanās termiņš:
Dalībnieks var pieteikties loterijai 7. punktā norādītajā veidā no 2019.gada 4.jūnija līdz 2019.gada 1.jūlijam plkst. 24:00.

10. Laimētāju noteikšana
10.1. 2019.gada 10.jūnijā plkst.12:00 tiks izlozēti 2 velosipēdi BMX ar Monster simboliku.
10.2. 2019.gada 17.jūnijā plkst.12:00 tiks izlozēti 2 velosipēdi BMX ar Monster simboliku.
10.3. 2019.gada 25.jūnijā plkst.12:00 tiks izlozēti 2 velosipēdi BMX ar Monster simboliku.
10.4. 2019.gada 2.jūlijā plkst.12:00 tiks izlozēti 4 velosipēdi BMX ar Monster simboliku.
10.5.Izloze notiks SIA „BSMS” ofisā, Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004.

11. Laimētāju paziņošana
11.1. Laimētāji tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot SMS uz Loterijā norādīto mobilā tālruņa numuru 3 darba dienu laikā pēc izlozes.
11.2. Pilnais laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.monsterenergylottery.com 2019.gada 3.jūlijā.

12. Balvu izsniegšana
12.1. Balvas –SIA „BSMS” izsniegs laimētājam Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004. Laimētājs savu balvu varēs saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un loterijas produktu pirkuma čeku un parakstot SIA „Coca-Cola HBC Latvia” iepriekš sagatavotu pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc šī akta parakstīšanas laimētājs nevar vērsties pret loterijas pasūtītāju vai organizētāju par balvas tehnisko stāvokli.
12.2. Balvas laimētājam jāizņem līdz 2019.gada 19.jūlijam.
12.3. Balvas, kuras netiek izņemtas līdz 2019.gada 19.jūlijam, paliek loterijas pasūtītāja SIA „Coca-Cola HBC Latvia” īpašumā.
12.4. Laimesti netiks mainīti pret līdzvērtīgu naudas summu.
12.5. Visus nodokļus maksājumus, ja tādi ir paredzēti, saistītus ar laimesta gūšanu sedz laimesta saņēmējs.

13. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „Coca-Cola HBC Latvia”, kā arī SIA „BSMS” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, Loterijas Organizētāja pienākums ir izslēgt šo personu no uzvarētāju saraksta.

14. Visas pretenzijas izskatīs Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā, adrese pretenziju iesniegšanai: SIA „BSMS”, Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004. Pretenzijas tiks pieņemtas, izskatītas un atbilde tiks iesniegta 10 darba dienu laikā, no pretenzijas saņemšanas brīža. Pretenzijas tiks pieņemtas līdz 2019. gada 26.jūlijam.

15. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami:
15.1. SIA „BSMS”, Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004
15.2. Loterijas mājas lapā: www.monsterenergylottery.com
15.3. Vispārīga informācija par loteriju būs pieejama SIA „BSMS”, Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004 vai būs pieejama pa tālruni 26478686 darba dienās no pl. 10:30 līdz 16:00.

16. Loterijas rīkotāji brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.